Rynord Revision

Databeskyttelsespolitik – Rynord Revision statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Overordnet

Rynord Revision statsautoriseret revisionsanpartsselskab (”RR”. ”vi”, ”os” eller ”vores”) er forpligtet til at beskytte fortrolige oplysninger, herunder personoplysninger, for vores kunder, samarbejdspartnere. Leverandører og medarbejdere. Vi skal samtidig sikre, at tilgængeligheden og integriteten også er beskyttet. Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden for personoplysninger, samtidig med at vi overholder databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.

Ved revision og andre erklæringsopgaver, hvor disse er omfattet af revisorloven, anser vi os som værende dataansvarlige.

Ved kunderudelukkende med andre konsulent- og rådgivningsydelser, hvor vi behandler personoplysninger, på vegne af vores kunde eller efter kundens instruks, anser vi os som værende databehandler. Der er udarbejdet en databehandleraftale med instruks og vilkår for RR ́s behandling af personoplysninger.

Vores behandlingsaktiviteter

Kunder

I samarbejdet med vores kunder indsamler vi kun de personoplysninger, der er relevante og nødvendige for den aftalte opgave. Personoplysninger er almindelige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt løn- og økonomioplysninger på kunden samt dennes medarbejdere og ejere, hvor det er nødvendigt for opgaven og samarbejdet fremadrettet.

Herudover har vi oplysninger fra pas, kørekort og sundhedskort eller tilsvarende identifikationspapirer på kunder og deres ejere, herunder f.eks. CPR-nr. for at kunne foretage lovkrævet legitimering i.h.t. lov om hvidvask.

Vi har instrueret Lindskov Communication som står for vores hjemmeside om at vi ikke ønsker at registrere data om besøgende på hjemmesiden, dette hverken om demografi, geografi, interesser eller persondata, da vi ikke agter at benytte sådanne data i vores markedsføring etc. og vi ser derfor intet formål med opsamling heraf.

Leverandører og samarbejdspartnere

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere, herunder personoplysninger om personer ansat hos leverandører og samarbejdspartnere i form af almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger til brug for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere.

Ansøgere

For ansøgere til ledige stillinger opbevares deres data, kun så længe det er relevant i forhold til den stilling de har søgt. Når stillingen er besat, slettes deres personoplysninger igen iht. reglerne, medmindre de har givet samtykke til vores opbevaring heraf i en given periode.

Medarbejdere

Vi gemmer persondata for medarbejdere, så længe de er ansat. Vi registrerer ikke særligt personfølsomme data om dem. Efter fratrædelse, slettes data om medarbejderen gradvist og så hurtigt som det vurderes muligt uden overtrædelse af anden lovgivning, der kan gøre at dataene skal opbevares længere end persondataforordningen
tilskynder.

Datasikkerhed

RR opbevarer alle data, herunder persondata sikkert og utilgængeligt for uvedkommende, både hvad angår fysiske som elektroniske data.
Vi indsamler data fra kunder og fra tredjepart, såsom offentlige myndigheder. Personoplysninger videregives alene, når vi har et lovligt grundlag herfor.

Opbevaring af data

RR opbevarer kun personoplysninger så længe, der er et forretningsmæssigt behov herfor, hvorefter de slettes. Opbevaringsperioden følger den til enhver tid gældende lovgivning.

Registrerede oplysninger

RR oplyser til enhver tid hvilke oplysninger, vi har registeret på den registrerede.

Den registrerede kan til enhver tid kontakte RR og bede om at få slettet alle oplysninger om sig, så længe det ikke strider mod gældende lovgivning om vores opbevaring af forretningsmæssige data.

Er der givet samtykke af enhver art kan det til hver en tid trækkes tilbage igen, medmindre tilbagetrækningen af samtykket, påvirker den arbejdsmæssige funktion. Nyhedsbreve kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld” i den relevante nyhedsmail.

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en mail til bgr@rynordrevision.dk. Vi vil herefter behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over RR ́s behandling af dine oplysninger. Der henvises til vejledning på www.datatilsynet.dk

Databeskyttelsespolitik

Vi vil løbende opdatere denne, så den passer til gældende lovgivning.

Vi kan også hjælpe dig!

Ring eller skriv til os og hør mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed.

+45 29 61 24 47
bgr@rynordrevision.dk